“Helpend, inspirerend en persoonlijk”

Simon Slager RU en Daan Altena RU
06-10970736 / 06-10972287

Yarden & Slager Uitvaartzorg

Simon Slager en Daan Altena zijn de uitvaartleiders binnen de onderneming. Zij begeleiden de nabestaanden in het proces, voor, rondom en na de uitvaart. De wensen van de overledene en nabestaanden staan centraal en binnen de kaders van de mogelijkheden wordt alles gedaan om deze te realiseren. Het gaat er uiteindelijk om dat de nabestaanden met een goed gevoel terug kunnen kijken op de uitvaart en dat er recht wordt gedaan aan de overledene en hun familie.

Wij zijn aangesloten bij het keurmerk, binnenkort krijgen wij de titulatuur RU achter onze naam. Wat staat voor Register Uitvaartverzorger, daar zijn wij beren trots op.

Contactgegevens:

Van Doornlaan 29
4386 AH Vlissingen